Sünteetiline krohv ehk õhekrohv

Õhekrohvi põhilised koostisosad on liim ja Portland tsement.

Sünteetilist krohvi kasutatakse põhiliselt kaasaegsetes soojustuskrohvi süsteemides, vahtpolüstürooli või lamellvillade armeerimisel fiiberklaasvõrguga. Maksimaalne kihi paksus ca 6mm. Surve-ja löögikindluse suurendamiseks on võimalik vajadusel krohvida 2-3 kihti, paigaldades sealjuures fiiberklaasvõrgu pealmisse kolmandikku. Sünteetiline krohv on eelkõige soojustuskrohvi osa, mis kaetakse omakorda dekoratiivkrohviga või värviga.

Kihi keskmine paksus ca 3-4mm