Prislista

Varje objekt och arbetsuppgift betraktas som unikt så även prissättningen. Prisexempel från våra prissättningar: putsning med lerbruk ca 7,6€/m2. Putsning med kalksandsbruk ca 6,3€/m2. Timtaxa 22€.

Gällande  prissättningen vill vi klargöra att vi för er sammanställer ett individuellt kostnadsförslag efter era önskemål och behov. Kostnaden är framförallt beroende av byggnadsobjektets bestämmelseort och omfattningen av arbetsinsats.

Pris utan meromvärdesskatt och materialkostnad.