Garanti

Med alla av oss genomförda arbeten medför en lagenlig tvåårig garanti. Vid undantag ger upp till fyra års garanti för putsarbeten med värmeisolering, då arbetet är genomfört enligt våra rekommendationer och med av oss rekommenderade material.