Kortermaja soojustuskrohv Vilja tn. 22, Võru 2012 a.